Stembent telt nu 41 leden, vooral uit Edam-Volendam, maar ook
uit de omgeving.
Stembent is vierstemmig met bassen, tenoren, alten en sopranen.

Nieuwe leden zijn nog steeds welkom.

Je kunt altijd op een dinsdagavond bij ons binnenstappen om de sfeer te proeven en eens mee te zingen.
Als je enthousiast wordt kunt je 3 avonden meezingen voordat je besluit om koorlid te worden.

Elke repetitie-avond wordt het eerste uur geoefend op een nieuw lied.
Vaste repetitie-avond: dinsdagavond, 20.00 - 22.00 uur.
Ons repetitie adres:

Lidmaatschapformulier